ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

سازمان‌های وابسته به صنایع فولادوسیمان و غذایی و بهداشتی

سازمان‌های وابسته به صنایع فولادوسیمان و غذایی و بهداشتی

فولاد شادگان

طراحی و ساخت تابلو پارالل سه دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 890KVA-1030KVA-1130KVA

شرکت پارس آلومان کار بوئین‌زهرا

نصب و راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ولوو700KVA   به همراه تابلو ATS

شرکت سیمان نهاوند 

راه‌اندازی و آموزش یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز412KVA    

شرکت کاشی یاقوت میبد 

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1400KVA

شرکت روغن‌کشی خرمشهر

ساخت و نصب و راه­اندازی تابلو پارالل  ATSدو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 550KVA

کارخانه مرغ ماکیان تهران

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1100KVA

صنایع  لبنی حمیل تویسرکان 

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

شرکت مرغ ماهان کرمان

نصب و راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو350KVA  

شرکت تاژ

مشاوره و طراحی و راه‌اندازی تابلو پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 1400KVA

شرکت تولیدی مرزن قزل(مرزن‌آباد)

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو350KVA   

شرکت آتی برتر

یک دستگاه دیزل ژنراتورDUETZ 1130KVA به‌صورتATS با برق شبکه و سیستم کولینگ بیرونی

مرغداری سپاهان طیور

راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 700 & 450 KVA به‌صورتATS  MASTER & SLAVE 

سردخانه پرنیان

راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

شرکت تولیدی فولاد شریف

ساخت و نصب تابلو سنکرون دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو   400KVA-700KVA

برج­های مسکونی فولاد ایران

راه‌اندازی و سنکرون دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز145KVA  

کارخانه تولیدی محصولات لینا

راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 550 KVAسنکرون با برق شبکه و اتوماسیون با ترانس شبکه و باس کوپلر

شرکت دنون سحر ایران Dannet

فروش و نصب و راه­اندازی یک دستگاه ولوو 550KVA سوپر سایلنت به همراه تابلو سنکرون با شبکه