ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

ایستگاه منیفولد شرکت گاز (مشهد، گرگان، نکا، نور)

نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA

شرکت پندر

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 550KVA

پالایشگاه دارخوین 

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورکامینز پاور 2250KVA

شرکت آریا پتروگاز

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 350KVA

منطقه گازی هما(شرکت پایدار پولاد پیشرو)

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 350KVA

منطقه گازی وراوی (شرکت آریا پتروگاز)

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 350KVA

شرکت پتروپارس دفتر تهران 

نصب و راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 412KVA

شرکت NIOPDC

راه‌اندازی سیستم MASTER & SLAVE  برای دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA

ساختمان مهندسی بینا

راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 450KVA به‌صورت ATS با دو برق شبکه توسط برد کنترل  DSE 7220 وATS10

پتروشیمی جم(شهرک مسکونی آتی‌ساز)

کوپله و ساخت کاناپی و تابلو ATS و راه‌اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 550 KVA

شرکت محب پلیمر

راه‌اندازی 1دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز  1950 KVAبا برد به‌صورت ATS  و پارالل با شبکه