ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

پروژه های انجام شده در استان تهران

استان تهران

 

►سینما آزادی تهران: 

دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA به همراه تابلو پارالل و ATS با چهار شبکه ترانس برق شهر

 

►بازار موبایل ایران:

ساخت تابلو پارالل و ATS برای چهار دستگاه ولوو 700KVA و 177 عدد کنتور تک فاز و چهار شبکه برق شهر

 

►سینما پردیس پارک ملت تهران:

دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA 

 

►سینما تماشای یافت‌آباد تهران:

دو دستگاه دیزل ژنراتور 220KVA

 

►بازار مبل ایران یافت‌آباد تهران:

سه دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  450KVAبه همراه تابلو ATS

 

►ترمینال جنوب تهران: 

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو630KVA  و یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 890KVA به همراه تابلوATS

 

►ترمینال غرب تهران :

یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 890KVA به همراه تابلو ATS

 

►شهرداری منطقه 9 تهران :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

 

►شهرداری منطقه 20 تهران :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو450KVA   به همراه تابلو ATS

 

►پروژه مسکونی سوم خرداد :         

راه‌اندازی هشت  دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 175KVA-200KVA-250KVA

 

►مجتمع تجاری میلاد نور :

ساخت و نصب و راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

 

►سفارت روسیه تهران :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

 

►سفارت رومانی تهران:

ساخت و نصب و راه‌اندازی تابلو  ATS

 

►برج نگین رضا تهران:

نصب و راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ولوو630KVA   به همراه تابلو ATS

 

►برج نگین رضا تهران :

ساخت و نصب و راه­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA  به همراه تابلو ATS

 

►ساختمان اقتصاد اسلامی تهران :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA 

 

►شرکت پمپ­های صنعتی ایران :

نصب سیستم کنترل جهت دو عدد موتورپمپ‌های کامینز 1500HP

 

►شرکت شوفاژ کار :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 700KVA

 

►شرکت گیاه :

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 700KVA به همراه تابلو ATS

 

►راه آهن جموری اسلامی ایران:

انجام خدمات و کوپلینگ یک دستگاه دیزل ژنراتور

 

►برج تهران:

اجرا و نصب سیستم اتوماسیون PMS برای سه دستگاه دیزل ژنراتور کامینز  890KVA

 

►بازار مبل شماره 3 ایران:

ساخت و نصب و راه­اندازی تابلو پارالل و اتوماسیون چهار دستگاه دیزل ژنراتور به توان  2.3مگاوات و پنج عدد ترانس برق شبکه به همراه تأمین دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 900KVA  و 1100KVA

 

►برج آریو:

راه‌اندازی و پارالل 3 دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1000 KVA و پارالل با دو عدد ترانس برق شبکه

 

►تئاتر شهر:

ساخت و راه‌اندازی تابلو پارالل 2 دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 450KVA با برق شبکه

 

►شرکت عمران مارون

(پروژه مجتمع گل مریم):

کوپله دیزل ژنراتور و سنکرون دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 550KVA

 

►باغ موزه دفاع مقدس:

راه ­اندازی و سنکرون با برق شبکه دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 700KVAو 630KVAبه همراه تابلو ATS

 

►پروژه مسکونی هاله:

فروش و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 400KVA سوپر سایلنت به همراه تابلو اتوماتیک

 

►شرکت مهندسی سپاسد

(مترو فرودگاه امام):

راه ­اندازی چهار دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 500 KVA

 

►بانک ملت تهران:

فروش و نصب و راه‌اندازی یک دستگاه ولوو 275KVA سوپر سایلنت به همراه تابلو اتوماتیک

 

►شرکت بهسازین تهران :

دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 350KVA به همراه تابلو پارالل با برق شهر به‌صورت دائم کار