ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

پروژه های EPC :

واژه EPC مخفف کلمات Engineering/Procurement/Construction به معنی مهندسی و طراحی/تامین و تدارکات/ساخت و اجرا است. 

پروژه‌های EPC پروژه‌هایی هستند که در آن فعالیت‌های مهندسی، تهیه و تدارکات و ساخت‌و‌ساز پروژه توسط یک شرکت یا یک تیم انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در پروژه‌های EPC، یک شرکت یا یک تیم مسئول انجام تمامی فعالیت‌های مربوط به طراحی، تهیه تجهیزات، اجرای ساختمانی و راه‌اندازی پروژه است.

فعالیت هایی که در فازهای سه گانه یک پروژه با قرارداد EPC انجام می شود از قرار زیر است:

فاز مهندسی یا طراحی (Engineering): 

از جمله فعالیت هایی که در این مرحله انجام می گیرد عبارتند از:

  • تهیه مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی و ساخت اقلام و تجهیزات

  • تعیین و تایید متریال اقلام

  • تهیه دیتاشیت محصول و کالا

  • تهیه دستورالعمل فعالیت های مختلف

  • تهیه درخواست ها و اسناد خرید تجهیزات، کالا و مواد

  • تهیه مدارک و نقشه های فنی مربوط به نصب تجهیزات

  • تهیه مدارک و نقشه های فنی مربوط به اجرای فعالیت ها

 فاز خرید، تامین و تدارکات (Procurement):

در این مرحله اقلام، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه خریداری، تهیه و ساخته شده و و در نهایت از پیمانکاران جزء یا فروشندگان تحویل گرفته می شود.

فاز ساخت، نصب یا اجرا (Construction): 

در این مرحله از پروژه، کار نصب اقلام و تجهیزات و ساخت نهایی انجام می گیرد

نیروگاه همراه اول
نیروگاه همراه اول
پالایشگاه فاز 22-24
پالایشگاه فاز 22-24