ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

برگزاری کلاس 5S

در روزهای پایانی آذرماه دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S در شرکت دیزل مولد امید برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره ایجاد زیرساخت آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی به‌منظور استقرار پایدار نظام آراستگی محیط کار و افزایش بهره‌وری سازمان در ابعاد مختلف، از جمله مدیریت دارایی‌ های فیزیکی از طریق کاهش ضایعات (زمان، مواد و انرژی)، کاهش هزینه‌ها و بهبود ایمنی و حفاظت از محیط‌ زیست است.