ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

بیمارستانها و مراکز درمانی

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

بیمارستان آتیه تهران

دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 700KVA به همراه تابلو پارالل

بیمارستان امام خمینی تهران

نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو350KVA  و 450KVA به همراه تابلو ATS

بیمارستان خلیلی شیراز

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA  

بیمارستان پارسیان تهران 

تعمیر و نگهداری دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 630KVA

بیمارستان پارسیان تهران 

راه­ اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  350 KVAبه‌صورت ATS  با برق شبکه

دانشگاه دندانپزشکی تهران پاسداران

یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  630 KVAبه‌صورت ATS  با برق شبکه

بیمارستان امیرالمؤمنین تهران

فروش و نصب دیزل ژنراتور سایلنت ولوو  350 KVAبه همراه تابلو پارالل و اتوماتیک

درمانگاه شفا ( خرم‌آباد)

راه ­اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  450 KVAبه‌صورت ATS با برق شبکه

بیمارستان محب زنان

فروش و نصب و راه‌اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 650KVA به همراه تابلو سنکرون و اتوماتیک