ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه ایمنی و بهداشت حرفه ای

دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه ایمنی و بهداشت حرفه ای

طی مراسمی که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مناسبت فرا رسیدن ۸ اردیبهشت (۲۸ آوریل) “روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار” برگزار گردید، شرکت دیزل مولد امید به عنوان واحد نمونه در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس یادبود گردید.