ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

کمپین نوروزی 1403

کمپین نوروزی 1403

سال 1403 مبارک باد!
در کمپین نوروزی امسال از کارکنان درخواست شد که عکس هایی مرتبط با کار و یا نوروز برای ما ارسال کنند که در زیر گزیده ای از عکس ها را برای نمایش میبینیم.