ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

ضیافت سالانه و افطاری 1403

ضیافت سالانه دیزل مولد امید هَمراه با جشن افطاری 1403

همچون سال های قبل دورهمی کارکنان دیزل مولد امید به همراه خانواده های محترمشان ، برای جشن سالگرد شرکت به همراه ضیافت افطاری 1403 در فروردین این سال برگزار شد.که در این مراسم به رسم هر ساله از کارکنان تقدیر شد.