ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

دریافت گواهینامه انطباق محصول با CE اروپا

شرکت دیزل مولد امید DMO Power موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول با CE اروپا از شرکت QAL انگلستان گردید.

شرکت دیزل مولد امید با هدف توسعه بازار محصولات خود و  همچنین امکان دستیابی به بازار کشورهای اروپایی، موفق به اخذ گواهی انطباق محصول با CE‌ اروپا از شرکت QAL انگلستان گردید.

انطباق محصولات با استانداردهای اروپا، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، ارزیابی و پایش مستمر در این سیستم ها، از مهمترین شاخصه های کنترلی در این گواهی است.