ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس آموزشی HSE(سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت)

HSE تشکیل شده ازسه کلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می باشد.

تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابت پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety) بهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) رابه یکی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است .

 

 

کلاس آموزشی HSE در دیزل مولد امید توسط مسئول این بخش سرکار خانم رجبی برای آموزش استفاده صحیح و نگهداری درست از ابزارآلات و مواد اولیه برای پرسنل برگزار گردید.