ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت دیزل مولد امید

پیرو اطلاعیه شماره 1 انتخابات شورای اسلامی کار شرکت دیزل مولد امید، انتخابات در تاریخ 1402/07/25 برگزار گردید و پس از اخذ و شمارش آرا، از تعداد 51 آرای ریخته شده در صندوق، تعداد 0 رای باطله و بقیه آرا(51 رای) قرائت و با توجه به اکثریت نسبی آرای حاظران و کسب حداقل یک سوم آرا، اعضای شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- آقای وحید وثوقی فرد با 24 رای (نفر اول اصلی)

2- آقای محمدجواد خادم با 23 رای (نفر دوم اصلی)

3- خانم نیلوفر دانشیار با 13 رای (نفر اول علی البدل)

4- آقای عباس سیاحی با 12 رای (نفر دوم علی البدل)

5- آقای مهدی فرشی با 9 رای
6- آقای بهزاد دهقان با 9 رای
7-آقای صادق جاودانه با 4 رای

8- آقای محمدرضا نصیری با 3 رای

هیات نظارت بر مجمع شورای اسلامی

شرکت دیزل مولد امید