ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

دانشگاهها و مراکز آموزشی

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

دانشگاه امام حسین تهران

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 890KVA

دانشگاه علم و صنعت تهران

ساخت و طراحی و نصب تابلو پارالل برای دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 1130KVA

دانشگاه آزاد حصارک کرج 

نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  450KVA به همراه  تابلو ATS

دانشگاه علم و صنعت خوابگاه مجیدیه

راه‌اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولوو250KVA  به‌صورت ATS با برق شبکه توسط برد کنترل DSE4120

دانشگاه علم و صنعت خوابگاه حکیمیه

راه‌اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولوو250KVA  به‌صورت ATS با برق شبکه توسط برد کنترل DSE4120