سازمانهای وابسته به وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه

پروژه ها » پروژه های انجام شده

تعداد بازدید : 3163


                                       سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای

نیروگاه چابهار (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 820KVA

نیروگاه سمنان (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه اروميه (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 720KVA

نیروگاه كرمانشاه (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه اردبيل (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 720KVA

نیروگاه زنجان (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه علی‌آباد گرگان (شرکت مپنا)

آموزش و راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1400KVA

نیروگاه شیراز (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1650KVA

برق منطقه­ای مشهد (شهرهای تربت­جام،قوچان،نیشابور)

راه‌اندازی و آموزش جهت سه دستگاه دیزل ژنراتور ولوو250KVA

 
ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
رزومه شرکت
1400/05/20 649.00KB 248