دیزل ژنراتور پاسخگوی حداکثر 45 درصد نیاز بیمارستان ها است!

اخبار


رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: دیزل ژنراتور ها جوابگوی 40 تا 45 درصد نیاز برق بیمارستان است واز آن تنها در بخش های ویژه مانند آی سی یو ، سی سی یو و دیالیز استفاده میشود و عملا نمیتوان از آنها برای تامین برق وسایل سرمایشی استفاده کرد.به همین دلیل با قطعی برق بیماران با مشکل گرما مواجه میشوند.