بازار سیاه دیزل ژنراتور در روزهای قطعی برق

اخبار


این روزها با قطعی های مکرر برق در کشور مواجه هستیم که مشکلات زیادی به همراه دارد. به همبن علت در چند وقت اخیر،برای خرید دیزل ژنراتور بازار سیاه تشکیل شده و با کمبود دیزل ژنراتور و موتور برق روبرو شده ایم. خرید دیزل ژنراتور از مراکز و شرکت های معتبر مانند شرکت دیزل مولد امید میتواند پاسخگوی مشکلات باشد.