اتاقک هاي سايلنت سفارشي

مسیر طی شده :

محصولات » اتاقک های سایلنت دیزل ژنراتور(canopy) » سفارشی

اطلاعات تکمیلی :

موارد سفارشی

♦روشنایی داخل اطاقاک سایلنت

♦دریچه پرکن مخزن گازوئیل از بیرون اطاقک

♦دریچه تخلیه روغن از بیرون

♦صفحه گلند ورود و خروج کابل در دو طرف

♦رنگ سفارشی طبق درخواست مشتری