دوره های آموزشی

دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی


 

  • سمینار تعمیرات و نگهداری دیزل ژنراتور(راه آهن 1 دوره)

 

  • سمینار نیروگاه های شیراز,ارومیه,کرمانشاه,اصفهان,علی آباد

 

  • آب و فاضلاب سمنان و همدان

 

  • دوره آموزشی مجتمع فنی آزمون تاپ

 

  • دوره آموزشی مجتمع فنی نوین پارسیان(2دوره)