نوع نمایش :

برد کنترل دیزل ژنراتور چیست و چه نقشی دارد؟


برد کنترل دیزل ژنراتور مهم ترین و اصلی ترین بخش دیزل ژنراتور است. در واقع برد کنترل دیزل ژنراتور یا همان کنترلر را میتوان قلب مجموعه دانست چرا که این قطعه امکان روشن یا خاموش شدن ژنراتور به صورت خودکار را فراهم میکند.برد کنترل دیزل ژنراتور بایستی حتما در جلوگیری از خرابی دیزل ژنراتور وموتور برق مورد استفاده قرار گیرد.عملکرد آن مانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی است که کلیه پارامترهای اساسی از قبیل: دمای آب،فرکانس،دور موتور،فشار روغن،ولتاژ و ...را علاوه بر نمایش،کنترل و محافظت میکند.به این طریق که اگر پارامترها دارای مقادیر مجاز باشند،مانند چراغ سبز به دیزل ژنراتور اجازه ادامه فعالیت را میدهد و چنانچه اندازه یک پارامتر به محدوده غیرمجاز نزدیک شود،مانند چراغ زرد،برد کنترل دیزل ژنراتور اعلام آلارم کرده اما به دیزل ژنراتور اجازه کار و فعالیت را میدهد ولی چنانچه اندازه پارامتر،کمتر یا بیشتر از حد نرمال باشد و وارد محدوده غیرمجاز شود،برد دیزل ژنراتور مانند چراغ قرمز باعث خاموش شدن دیزل ژنراتور میشود و به این ترتیب مانع از آسیب دیدگی دیزل ژنراتور میشود. در واقع وقتی که قطعه «سوئیچ خودکار انتقال» احتیاج به روشن کردن ژنراتور داشته باشد، پیام را به برد کنترل دیزل ژنراتور ارسال می‌کند و این قطعه نیز دستور شروع به کار ژنراتور را صادر می‌کند. برد کنترل دیزل ژنراتور این کار را از طریق ایجاد جریان برق و یا انتقال سوخت و به کار انداختن استارتر انجام می‌دهد. پس از روشن شدن ژنراتور، این قطعه استارتر را خاموش می‌کند. از سوی دیگر، هنگامی که سوئیچ خودکار انتقال تصمیم به خاموش کردن دستگاه کند، این درخواست را به برد کنترل دیزل ژنراتور ارسال می‌کند تا ژنراتور خاموش شود.

TCGEN2.0
TCGEN2.0
 

TCGEN2.0

GC500
GC500
 

GC500

SILICON POWER CHARGER SPS-C1206
SILICON POWER CHARGER SPS-C1206
 

SILICON POWER CHARGER SPS-C1206

DSE 4520 MKII AMF
DSE 4520 MKII AMF
 

DSE 4520 MKII AMF

ICGEN 2.0
ICGEN 2.0
 

ICGEN 2.0

GC800
GC800
 

GC800

SILICON POWER CHARGER SPS-C2406
SILICON POWER CHARGER SPS-C2406
 

SILICON POWER CHARGER SPS-C2406

DSE 6120 MKII AMF
DSE 6120 MKII AMF
 

DSE 6120 MKII AMF

ACGEN 2.0
ACGEN 2.0
 

ACGEN 2.0

GC1100
GC1100
 

GC1100

DSE  6120  MKIII AMF
DSE 6120 MKIII AMF
 

DSE 6120 MKIII AMF

AMF COMPACT
AMF COMPACT
 

AMF COMPACT

 GC1200
GC1200
 

GC1200

DSE 7320 MKII AMF
DSE 7320 MKII AMF
 

DSE 7320 MKII AMF

GENSYS COMPACT PRIME
GENSYS COMPACT PRIME
 

GENSYS COMPACT PRIME

GC2100
GC2100
 

GC2100

DSE 8610 MKII
DSE 8610 MKII
 

DSE 8610 MKII

GENSYS COMPACT MAINS
GENSYS COMPACT MAINS
 

GENSYS COMPACT MAINS

GC2599
GC2599
 

GC2599

DSE 8660 MKII
DSE 8660 MKII
 

DSE 8660 MKII

MASTER COMPACT
MASTER COMPACT
 

MASTER COMPACT

MASTER COMPACT 1B
MASTER COMPACT 1B
 

MASTER COMPACT 1B

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 22 )

    < 1 >